Skip navigation

Category Archives: Ebook

Nói được tiếng Anh như người bản xứ là tham vọng của tất cả những người học tiếng Anh. Tuy nhiên, đây là điều nằm ngoài khả năng của người Việt Nam. Trong khi chúng ta không thể nói tiếng Anh như người Anh hay người Mĩ thì chúng ta lại có thể luyện tập để nói được một tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi trên quốc tế, nghĩa là một tiếng Anh chuẩn mực với những đặc điểm riêng biệt về cách phát âm của nó.

I. Trọng âm, ngữ điệu
II. Cách nối các từ trong chuỗi lời nói
III. Dạng mạnh (strong form) và dạng yếu (weak form)
IV. Cách phát âm các phụ âm cuối trong từ

Download cuốn sách về chủ đề phát âm này ở đây hoặc tìm các DVD luyện phát âm ở đây.

Advertisements