Skip navigation

Tag Archives: culture

Nền màu xanh là Phương TâyNền màu đỏ là Phương Đông:

1. Quan điểm.

Photobucket

2. Cách sống.

Photobucket

3. Tính đúng giờ.

Photobucket

4. Giao tiếp.

Photobucket

5. Giận.

Photobucket

6. Xếp hàng.

7. TÔI.

Photobucket

8. Phố ngày chủ nhật.

Photobucket

9. Party.

Photobucket

10. Trong nhà hàng.

Photobucket

11. Stomach Ache.

Photobucket

12. Du lịch.

Photobucket

13. Cách trình bày vấn đề.

Photobucket

14. Phương tiện đi lại.

Photobucket

15. Cuộc sống người già.

Photobucket

16. Giờ tắm.

Photobucket

17. Tính khí và thời tiết.

Photobucket

18. Sếp.

Photobucket

19. Mốt.

Photobucket

20. Trẻ em.

Photobucket

21. Khi có đồ mới.

Photobucket

22. Cuối cùng là cách hiểu về nhau giữa người phương Tây – phương Đông.

Photobucket

Nguồn: Copy ở đâu chả nhớ 😐

Advertisements