Skip navigation

Tag Archives: Flickr

Tình cờ tìm được bảng so sánh rất thú vị về các website cung cấp dịch vụ lưu trữ ảnh. Quan sát thì thấy rõ ràng 3 dịch vụ Flickr, PicasaWeb và SmugMug vượt trội hơn hẳn. SmugMug chuyên nghiệp hơn cả nhưng lại không có free. Flickr gắn liền với Yahoo Account, PicasaWeb gắn liền với Google Account. Số Yahoo Account của dân Việt Nam nhiều hơn số Google Account nên Flickr có vẻ chiếm ưu thế nhưng xét kĩ ra PicasaWeb có vẻ hay hơn. Tin mừng cho Mac user là iPhoto có sẵn chức năng Picasa Web Export.

<< Click vào để xem ảnh to >>

Xưa nay mình vẫn xài Flickr, giờ thử Picasa xem sao.

Advertisements