Skip navigation

Tag Archives: iThink

Học tiếng Anh với youtube thực sự là một cách dễ dàng, thú vị và không tốn kém với tất cả mọi người. Không cần phải mua sách, mua vở, không cần phải cài phần mềm tốn thời giờ. Một máy tính nối mạng và một trình duyệt là có thể học tiếng Anh ở bất cứ đâu. Sau đây là một số kênh ưa thích của tôi, ghi chép lại cho khỏi quên và cũng tiện thể chia sẻ với mọi người luôn:

1. Luyện nghe, nói với A.J. Hoge: phương pháp của anh này là dựa vào việc nghe, nghe và chỉ nghe liên tục để phát triển kĩ năng nghe, nói và thậm chí là cả ngữ pháp. Từ khóa quan trọng trong phương pháp của Hoge: deep learning.

2. Học tiếng Anh với Jenifer: có các bài học về ngữ pháp, phát âm, từ vựng, từ lóng. Các bài học rất hấp dẫn và thú vị.

3. EF podEnglish: học tiếng Anh qua các đoạn phim ngắn 5 phút.

EF podEnglish improves your English with bite-sized 5 minute videos. Perfect for beginners, intermediate and advanced students, these video lessons are as good as having an English teacher in your pocket! Created by EF & Englishtown, the world’s largest language school with over 400 schools in over 50 countries worldwide. For more video podEnglish lessons, visit http://www.ef.com/podenglish. Enjoy!
4. Học tiếng Anh với Duncan: rất hấp dẫn và thú vị 😀
Chúc bà con luyện tiếng Anh để cảm nhận các bộ phim khoa học, phim tài liệu của DVD Độc tốt hơn 😀
Advertisements