Skip navigation

Tag Archives: kamikaze

Từ trận chiến Leyte Gulf và Okinawa cho tới những ngày cuối cùng của cuộc chiến, bộ phim tài liệu này ghi lại một hiện tượng kinh hoàng nhất cả cuộc chiến. Kamikaze nghĩa là Thần Phong, là tên của một phương thức tấn công khiến cho phe đồng minh không thể chống trả. Ngay cả ngày nay, đánh bom liều chết cũng vẫn là một phương pháp tấn công đáng sợ nhất.

Khởi đầu từ khái niệm tự sát cho tới sự phát triển không thể tránh khỏi của các nhánh khác như ‘tàu cảm tử’, ‘tàu ngầm cảm từ’, ‘Oka’ hay máy bay cảm tử và đạn người, loại vũ khí mới này gây nỗi kinh sợ cho hàng ngàn thủy thủ và lính đồng minh.

Bộ phim tài liệu “Kamikaze in color” cũng khám phá truyền thống và đức tin của người Nhật khiến hàng ngàn trai tráng sẵn sàng hi sinh thân mình vì Nhật Hoàng và vì đất nước cùa họ.

Advertisements