Skip navigation

Tag Archives: mac soft

Nếu bạn có 1 chiếc desktop chạy Windows với 1 chiếc laptop chạy Mac OS thì vấn đề truyền file qua lại giữa 2 hệ điều hành này dường như không thể tránh khỏi. Có nhiều giải pháp cho vấn đề này như setup FTP server, Web server, … để chia sẻ file nhưng các cách đó hơi rườm rà, nhiều khi không cần thiết; hơn nữa lại gây khó khăn cho những người dùng không rành lắm về kĩ thuật. Mình mới khám phá ra cách sau, xin giới thiệu với các bạn:

Bước 1: Thao tác bên windows để share file như share với máy windows khác
Bước 2: Finder -> Táo + K -> gõ: smb://ip_máy_windows
Ví dụ ip của máy windows trong LAN là 10.0.0.3
thì gõ: smb://10.0.0.3

Advertisements