Skip navigation

Tag Archives: mac tips

Bài này hướng dẫn chi tiết các chụp màn hình trong Mac OS.

Phím tắt

Cách dễ dàng nhất để chụp ảnh màn hình trong Mac OS là dùng phím tắt. Có 2 cách chính:

Command-Shift-3 – Chụp ảnh toàn bộ màn hình.
Command-Shift-4 – Cho phép chọn để chụp một vùng nhỏ của màn hình.

Sau khi thực hiện, sẽ có 1 file trên Desktop được đặt tên Picture n.png với n là số nhỏ nhất mà chưa bị trùng.

Một số thủ thuật nâng cao: sau khi ấn Command-Shift-4-Space con trỏ chuột biến thành hình máy ảnh. Lúc này bạn có thể click vào một cửa sổ, icon, widget hoặc bất cứ phần tử nào khác trên màn hình để chụp ảnh phần tử đó. Ngoài ra có thể thêm phím Control vào tổ hợp phím tắt để copy ảnh vào clip board. Chẳng hạn ấn Command-Control-Shift-3 để copy ảnh chụp toàn màn hình vào clip board, sau đó có thể paste vào các văn bản một cách tiện lợi.

Chương trình chụp ảnh

Grab Icon

Nếu không nhớ được mấy phím tắt kia thì cỏa thể dùng chương trình Grab để chụp ảnh màn hình. Grab nằm trong thư mục Applications/Utilities và nó cung cấp nhiều lựa chọn để chụp ảnh màn hình hơn. Hơi ưu điểm chính là hẹn giờ chụp và thay đổi kiểu con trỏ.

Có thể hẹn giờ chụp trong menu Capture hoặc ấn phím tắt Command-Shift-Z. Bằng cách này có thể chụp những màn hình khó như màn hình đăng nhập. Để thay đổi kiểu con trỏ, vào Preferences và chọn như hình dưới:

Grab Preferences

Loại bỏ bóng cửa sổ

Nếu dùng Command-Shift-4 Space để chụp 1 cửa sổ thì nó chụp cả bóng cửa sổ luôn. Trong Leopard, nếu không có bóng thì cửa sổ sẽ không có viền nếu nó không có thay cuộn. Tuy nhiên, nếu không muốn chụp cả bóng cửa sổ thì có thể tắt đi bằng cách vào Terminal và gõ lệnh sau:

defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool true

Sau đó cần log out và log in. Để bật lại chế độ chụp cả bóng, gõ lại lệnh trên, thay từ cuối thành false. Xem hình dưới: bên trái là chụp có bóng, bên phải là không:

ShadowNo Shadow

Thay đổi định dạng file

Định dạng file mặc định là png. Nếu muốn thay đổi, gõ lệnh sau vào Terminal:

defaults write com.apple.screencapture type png

Thay png bằng định dạng mong muốn: jpg, tiff, pdf.

Các chương trình chụp ảnh màn hình

Có thể dùng widget Screenshot Plus để chụp ảnh màn hình. Nó cung cấp phím tắt để thực hiện tất cả các thao tác. Ngoài ra còn cung cấp chức năng xem trước rồi mới save và import vào Preview.

Skitch cũng là phần mềm khá hay.

skitch logo


Advertisements