Skip navigation

Tag Archives: phat am

Để nói tiếng Anh giống người Mĩ, khiến người Mĩ hiểu ta dễ hơn cũng như ta hiểu họ dễ hơn thì cần phải học ngữ điệu của họ. Bài này giới thiệu ngữ điệu bậc thang (staircase intonation) của người Mĩ.

***

Khi nói người Mĩ thường lên giọng hoặc xuống giọng chứ không nói một câu ngang phe phè. Xem hình:

staircase intonation 1

Nhưng khi nào thì lên, khi nào thì xuống? Trong thực tế, người Mĩ thường lên giọng trong 4 trường hợp sau:

New information

Khi đưa ra một thông tin mới – thường nhấn mạnh vào danh từ. Chẳng hạn trong câu: Dogs eat bones, nhấn mạnh vào Dogs và Bones. Xem hình dưới:

picture-2Tương tự:

Mike likes bikes.

Elsa wants a book.

Carol paints the car.

Khi thay thế danh từ bởi đại từ thì lúc này, thông tin mới không phải là danh từ nữa, mà là động từ. Do đó, trong trường hợp này, chúng ta nhấn mạnh động từ. Ví dụ:

Dogs eat bones.

nhưng:

They eat them.

Opinion

Với câu:

It sounds like rain.

lên giọng ở rain (new information), người nói đưa ra thông tin mới.

Nhưng khi nói:

It sounds like rain.

lên giọng ở sounds, người nói có ý là trời có vẻ mưa, nhưng thực ra lại không mưa.

Tương tự:

It feels like …

It tastes like …

Contrast

Khi đưa ra 2 thông tin trái chiếu, người ta nhấn mạnh như sau:

He likes rain, but he hates snow.

“Can’t”

Các từ phủ định như “shouldn’t”, “wouldn’t”, “no”, “not”, “never”, … là các từ quan trọng vì nó làm đảo ngược nghĩa toàn bộ câu nhưng lại không được nhấn mạnh trong văn nói. Nhưng “can’t” là một ngoại lệ.

It can’t rain when there’re no clouds.

***

Thay đổi ngữ điệu kéo theo thay đổi nghĩa !!!

It was pretty good. (I like it)

It was pretty good. (She didn’t like it much)

Bài này tóm tắt lại các thông tin trong bộ Nói tiếng Anh như người bản địa của DVD Độc.

Advertisements

Click vào ảnh để xem các DVD dạy tiếng Anh hiệu quả nhất.

Click vào ảnh để xem các DVD dạy tiếng Anh hiệu quả nhất.

Phát âm tiếng  Anh là điểm yếu của hầu hết dân Việt nói riêng và dân châu Á nói chúng do cách giảng dạy quá chú trọng vào ngữ pháp. Bài viết này là những ghi chép của tôi về các điều cần ghi nhớ trong quá trình rèn luyện phát âm tiếng anh của bản thân. Các ghi chú về các âm, âm tiết, cho tới từ, rồi câu, rồi hội thoại, cuối bài còn có danh mục các tài nguyên trực tuyến giúp luyện phát âm. Tuy vậy ghi nhớ nhữn ghi chép này thôi chưa đủ, quanh đi quẩn lại vẫn là câu nói chúng ta được dạy từ hồi vỡ lòng Practise makes perfect! Chúc các bạn thành công.

A. Âm:

B. Từ và âm tiết:

1. Từ có 2 âm tiết:

a. Với các từ 2 âm tiết xây dựng từ gốc từ 1 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết gốc.

Ví dụ: artist (Oo), remove (oO).

b. Các động từ 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 và ngược lại đối với danh từ/tính từ 2 âm tiết.

Ví dụ 1 – động từ : Escape, forget, relax, enjoy.

Ví dụ 2 – danh từ: artist, picture, women, children, forest, moutain.

Ví dụ 3 – tính từ: purple, famous

c. Các từ vừa là danh từ vừa là động từ thì sẽ là động từ khi trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 và là danh từ trong trường hợp còn lại.

Ví dụ: record, contrast, desert, export, object, present, produce, protest, rebel.

d. Ngoại lệ:

d1. Ngoại lệ của (b):

Ví dụ 1 – tính từ/danh từ: asleep, machine, alone, mistake.

Ví dụ 2 – động từ: cancel, copy và các động từ  kết thúc -en, -er (answer, enter, listen, offer, happen, open)

d2. Ngoại lệ của (c) – danh từ và động từ đọc giống nhau:

Ví dụ: answer, picture, promise, reply, travel, visit

2. Từ  ghép:

C. Câu và hội thoại

D. Các nguồn tài liệu trực tuyến luyện phát âm tiếng  Anh tốt nhất: