Skip navigation

Tag Archives: song

Auld Lang Syne là một bài hát cổ của Scotlan nhưng được phổ biến trên khắp thế giới. Các nước phương Tây và Mĩ sử dụng bài này trong dịp đón năm mới. Ở Mĩ, bài này còn phổ biến hơn cả Happy New Year của ABBA và vào đúng thời điểm năm mới, khi quả cầu trên quảng trường thời đại xuống hết, mọi người trao nhau những nụ hôn, những cái ôm đầm ấm thì khúc nhạc này lại được tấu lên.

Đây là một bài hát về một tình bạn đẹp, hai người bạn cũ, lâu ngày không gặp nhau, lại cùng nâng chén, ôn lại chuyện xưa leo núi, lội suối, … Nhân dịp năm mới, hãy nhớ đến những người bạn của mình, gặp lại họ và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất (hay tặng DVD phim khoa học của DVD Độc chẳng hạn :P)

Auld Lang Syne

by Robert Burns

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And days o’ lang syne!

Chorus:
For auld lang syne, my dear
For auld lang syne,
We’ll tak a cup o’ kindness yet
For auld lang syne!

We twa hae run about the braes,
And pu’d the gowans fine,
But we’ve wander’d mony a weary foot
Sin’ auld lang syne.

We twa hae paidl’t in the burn
Frae morning sun till dine,
But seas between us braid hae roar’d
Sin’ auld lang syne.

And there’s a hand, my trusty fiere,
And gie’s a hand o’ thine,
And we’ll tak a right guid willie-waught
For auld lang syne!

And surely ye’ll be your pint’ stoup,
And surely I’ll be mine!
And we’ll tak a cup o’ kindness yet
For auld lang syne!

Times Long Gone

by Robert Burns

(translation)

Should old acquaintances be forgotten,
And never brought to mind?
Should old acquaintances be forgotten,
And days of long ago !

Chorus:
For old long ago, my dear
For old long ago,
We will take a cup of kindness yet
For old long ago.

We two have run about the hillsides
And pulled the daisies fine,
But we have wandered many a weary foot
For old long ago.

We two have paddled (waded) in the stream
From noon until dinner time,
But seas between us broad have roared
Since old long ago.

And there is a hand, my trusty friend,
And give us a hand of yours,
And we will take a goodwill draught (of ale)
For old long ago!

And surely you will pay for your pint,
And surely I will pay for mine!
And we will take a cup of kindness yet
For old long ago!

NĂM XƯA NĂM XỬA NĂM XƯA

Bản dịch của bác sĩ Lê Văn Luân.

Địêp khúc:

Năm xưa năm xửa năm xưa,

Phải nên  nhắc lại cho vừa lòng nhau

Bạn bè bạc tóc bạc râu

Gặp nhau ôn lại  hồi đầu chuyện xưa!

Bốn đoạn đồng thanh

Năm xưa năm xửa năm xưa

Xưa sao xưa đến  xưa xừa thật xưa.

Cùng nhau nâng chén  ta ưa

Nhắc lại hồi nẵm , nhắc bừa chuyện xưa

Hai ta leo khắp núi  đồi

Hoa đồng cỏ dại hái thôi đã đời

Lang thang chân mỏi rã rời

Nhắc lại hồi nẵm với  hồi năm xưa!

Hai ta lặn lội suối sông

Từ trưa  đến tối không về ăn cơm

Biển đời trời rộng muôn phương

Từ  hồi năm nẵm con đường  năm xưa!

Tay tôi, bạn hãy nắm đi

Rồi  đưa tay bạn siết  ghì một khi

Thôi ta nốc cạn ly bia

Để mừng tái ngộ nhớ về năm xưa

Ly tôi tôi trả tiền tôi

Ly anh anh trả…chớ đòi đãi nhau

Ta cùng nhậu quất cần câu

Cùng nhau kể lại hồi dầu năm xưa.

Advertisements